Përfaqësuesit e FSDK-së morën pjesë në Asamblenë e Përgjithshme Vjetore, Konferencën ICS dhe Konferencën Ndërkombëtare Vjetore të EFDI – 12-14 Shtator 2018 – Vjenë/Austri

Përfaqësuesit e FSDK-së, përkatësisht Drejtoresha Menaxhuese, Znj. Violeta Arifi-Krasniqi, dhe Zyrtari i Lartë për Financa, Z. Vllaznim Bytyqi, morën pjesë në takimet e Komitetit, Asamblenë e Përgjithshme dhe konferencën ndërkombëtare të EFDI që u mbajt në Vjenë nga data 12 deri më 14 shtator të vitit 2018. Ngjarja 3-ditore u organizua nga Forumi Evropian iLEXO MË SHUMË

FSDK mbajti konferencën për vetëdijesimin e publikut mbi Sistemin e Sigurimit të Depozitave në Kosovë

Në konferencën për media të mbajtur më 26 Korrik 2018, Fondi i Sigurimit të Depozitave në Kosovë prezantoi raportin vjetor për vitin 2017 mbi të arriturat kryesore për këtë vitin, dhe mbajt orë vetëdijesuese për ngritje e njohurive mbi përfitimin dhe kufizimet e Sistemit të Sigurimit të Depozitave. Pjesëmarrës për fjalë rasti në Konferencën përLEXO MË SHUMË

Fondi i Sigurimit të Depozitave në Kosovë më datë 30.04.2018 publikoi raportin vjetor për vitin 2017

Fondi i Sigurimit të Depozitave në Kosovë (FSDK) me date 30.04.2018 publikoi raportin vjetor për vitin 2017, të miratuar nga Bordi Menaxhues më datë 26.04.2018, që vë në pah performancën pesë vjeçare të institucionit të detajuar në pjesën e raportit: Progresi pesëvjeçar! Fillimisht në raport theksohen arritjet e rëndësisë madhore që kanë për qëllim përafriminLEXO MË SHUMË

Drejtoresha Menaxhuese në punëtorinë për gazetare prezantoi informacionet relevante për publikun mbi Sistemin e Sigurimit të Depozitave

Drejtoresha Menaxhuese, Znj. Violeta Arifi-Krasniqi, në cilësinë e folësit mori pjesë në punëtorinë me gazetarë të organizuar nga Shoqata e Bankave të Kosovës të mbajtur me 22.06.2018. Znj. Arifi- Krasniqi para audiencës së gazetarëve, në panelin e I-rë, që trajtoi temën e Lajmeve financiare, prezantoi informacionet relevante për publikun mbi Sistemin e Sigurimit të Depozitave.LEXO MË SHUMË

Drejtoresha Menaxhuese përfaqësoi FSDK në takimet e Këshillit Ekzekutiv dhe Konferencën e IADI-it

Drejtoresha Menaxhuese, Znj. Violeta Arifi Krasniqi, në cilësinë e anëtares e përfaqësoi FSDK në takimet e Komiteteve dhe takimin e 55-të të Këshillit Ekzekutiv të IADI-it (Shoqatës Ndërkombëtare të Siguruesve të Depozitave), ku ndër të tjera, Këshilli zgjodhi Zëvendës Kryesuesin, Zt. Giuseppe Boccuzzi, i cili njëkohësisht është Kryesues i Komitetit Rajonal të Evropës. Këshilli EkzekutivLEXO MË SHUMË

Fondi i Sigurimit të Depozitave të Republikës së Kosovës dhe Fondi i Sigurimit të Kursimeve dhe Depozitave të Republikës së Turqisë nënshkruajnë Marrëveshjen e dytë të bashkëpunimit

Në ceremoninë e nënshkrimit me 29.05.2018 Zt. Hamit Sari – Anëtar i Bordit dhe Znj. Violeta Arifi – Krasniqi, Drejtoreshë Menaxhuese nënshkruan Marrëveshjen e dytë të Bashkëpunimit në mes të Fondit për Sigurimin e Depozitave të Republikës së Kosovës “FSDK” dhe Fondi i Sigurimit të Kursimeve dhe Depozitave të Republikës së Turqisë “FSKD të Turqisë”.LEXO MË SHUMË

Përfaqësuesit e FSDK-së morën pjesë në punëtorin EFDI D2I mbi “Pasqyrën e gjendjes së agreguar të depozitorit (single customer view-SCV): Çështjet, Sfidat dhe Zgjidhjet për SSD-ve”, të organizuar nga Forumi Evropian i Siguruesve të Depozitave (EFDI)

Përfaqësuesit e FSDK-së morën pjesë në punëtorin mbi ” Pasqyrën e gjendjes së agreguar të depozitorit (SCV): Çështjet, Sfidat dhe Zgjidhjet për SSD-ve”, të organizuar nga De Nederlandsche Bank (Holandë) dhe Skema e Kompensimit të Shërbimeve Financiare (MB) (Financial Services Compensation Scheme)- UK nën ombrellën e Forumit Evropian të Siguruesve të Depozitave (EFDI). Kjo ngjarjeLEXO MË SHUMË

Drejtoresha Menaxhuese përfaqësoi FSDK në Konferencën Ndërkombëtare të Komitetit Rajonal të IADI-it dhe morri pjesë në punëtorinë e trajnimit ekspert për Parime Themelore dhe Metodologjinë

Drejtoresha Menaxhuese e Fondit për Sigurimin e Depozitave në Kosovë, Znj. Violeta Arifi- Krasniqi mori pjesë në Konferencën Ndërkombëtare me temën: “Zgjidhjet dhe Skemat e Garantimit të Depozitave në Evropë: Proceset e papërfunduara dhe rezultatet e pasigurta”, të organizuar nga Komiteti Rajonal i Evropës në kuadër të IADI-it të mbajtur me 23 Mars 2018, që trajtoiLEXO MË SHUMË

Drejtoresha Menaxhuese mori pjesë në seminarin e BERZH-it për Lidership me temë: “Menaxhimi i Organizatave Dinamike të së sotmës”

Drejtoresha Menaxhuese e Fondit për Sigurimin e Depozitave në Kosovë, Znj. Violeta Arifi- Krasniqi mori pjesë në seminarin e Lidershipit me temë “Menaxhimi i Organizatave të sotme” i mbajtur në Institutin e Përbashkët të Vjenës.  Seminari i sponzoruar nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim “BERZH” është program i dizajnuar për të përmbushur kërkesat eLEXO MË SHUMË

Zyrtarja e Lartë e Kompenzimit morri pjesë në programin trajnues FDIC 101 i organizuar nga FDIC më 12-16 mars 2018

Zyrtarja e Lartë e Kompenzimit Znj. Lirika Ulaj, mori pjesë në programin trajnues FDIC 101 i organizuar nga FDIC – (Federal Deposit Insurance Corporation). FDIC 101 është program 5-ditor i cili pasqyron politikat dhe procedurat qeverisëse të përdorura nga FDIC për të mbështetur mandatet e saj në sigurimin e depozitave, mbikëqyrjen bankare dhe rezolucionet eLEXO MË SHUMË