FSDK u përfaqësua nga Drejtoresha Menaxhuese në takimet e Këshillit Ekzekutiv të IADI-it dhe Konferencën e organizuar nga Instituti për Stabilitetin Financiar

Drejtoresha Menaxhuese, Znj. Violeta Arifi Krasniqi, në cilësinë e anëtares e përfaqësoi FSDK në takimet e Komiteteve dhe takimin e 54-të të Këshillit Ekzekutiv të IADI-it (Shoqatës Ndërkombëtare të Siguruesve të Depozitave) ku ndër të tjera është miratuar Kodi i Etikës si dhe është prezantuar iniciativa për themelimin e grupit punues për hulumtimin e opsioneveLEXO MË SHUMË

Nga 1 Janari 2018 limiti i sigurimit të depozitave rritet në €5,000

Fondi i Sigurimit të Depozitave në Kosovë (FSDK), njofton që nga 1 janari i vitit 2018, është rritur limiti i sigurimit të depozitave nga €4,000 në €5,000, në përputhje me Nenin 3, paragrafin 1 të Ligjit Nr. 04/L-133 mbi Sigurimin e Depozitave. Të gjitha bankat anëtare të FSDK-së, janë pajisur me çertifikata të anëtarësisë dheLEXO MË SHUMË

Përfaqësuesit e FSDK-së morën pjesë në punëtorinë një ditore mbi Sistemet e Sigurimit të Depozitave të organizuar nga Banka Botërore: Qendra Këshillimore për Sektorin Financiar (FINSAC)

Përfaqësuesit e FSDK-së morën pjesë në një punëtori një ditore mbi Sistemet e Sigurimit të Depozitave: Adresimi i Sfidave në Financim, Investime, Kontribute të bazuara në Rrezik dhe Stres testi. Seminari u organizua nga Banka Botërore – Qendra Këshillimore e Sektorit Financiar të Vjenës (FinSAC). Në Punëtorinë e mbajtur më 30 nëntor 2017, në zyrënLEXO MË SHUMË

FSDK merr pjesë në Konferencën Ndërkombëtare “Qasja në Financa, Kreditimi Bankar dhe Sektorët Bankar në vendet e Evropës Qendrore, Lindore dhe Juglindore”

Me datën 14.11.2017, Drejtoresha Menaxhuese e FSDK Znj. Violeta Arifi-Krasniqi do të merr pjesë në Konferencën Ndërkombëtare “Qasja në Financa, Kreditimi Bankar dhe Sektorët Bankar në vendet e Evropës Qendrore, Lindore dhe Juglindore”, e bashkë organizuar nga Banka Qendrore e Republikës së Kosovës, Banka Kombëtare e Austrisë dhe Banka Investive Evropiane. Qëllimi i organizimit tëLEXO MË SHUMË

FSDK u përfaqësua në IADI për Takimet vjetore dhe mori pjesë në Konferencën Ndërkombëtare

FSDK u përfaqësua nga Drejtoresha Menaxhuese e FSDK-së, Violeta Arifi-Krasniqi, dhe Zyrtari Zt. Besmir Kuqi në Takimet Vjetore të Këshillit të IADI-it, Shoqatës Ndërkombëtare të Siguruesve të Depozitave. Në takim të Komitetit për Hulumtime dhe Udhëzime ndër të tjera është miratuar për konsultim hulumtimi mbi Lartësinë e Synuar të Fondit të Sigurimit të Depozitave kuLEXO MË SHUMË

FSDK mori pjesë në simulim teknik për procesin e përllogaritjes së primit të organizuar nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave të Republikës së Shqipërisë

Në vijim të Memorandumit të Mirëkuptimit të lidhur në korrik të vitit 2017, Agjencia e Sigurimit të Depozitave të Shqipërisë  mirëpriti delegacionin e Fondit të Sigurimit të Depozitave të Kosovës ku iu mundësua pjesëmarrja në simulimin e përbashkët me temën “Simulim teknik për procesin e përllogaritjes së primit” i cili u mbajt në Tiranë ,LEXO MË SHUMË

FSDK vendosi Strategjinë Pesëvjeçare të zhvillimit institucional për periudhën 2018-2022

Në punëtorinë e përbashkët të drejtuar nga Drejtoresha Menaxhuese Violeta Arifi Krasniqi dhe me pjesëmarrje të të gjithë punonjësve u vu drejtimi i zhvillimit strategjik të FSDK-së për pesë vitet e ardhshme 2018-2022. Punëtoria është mbajtur në Tiranë nga 2 deri me 4 tetor 2017, ku u vendosen katër qëllime strategjike të cilat përveç qëLEXO MË SHUMË

FSDK nikoqire e ushtrimit të simulimit të procesit të kompenzimit me Agjencinë e Sigurimit të Depozitave të Republikës së Shqipërisë

Në vijim të Memorandumit të Mirëkuptimit të lidhur në korrik të vitit 2017, Fondi i Sigurimit të Depozitave të Republikës së Kosovës mirëpriti delegacionin e Agjencisë së Sigurimit të Depozitave të Republikës së Shqipërisë në ushtrim të simulimit të procesit të kompensimit të mbajtur në Prishtinë, në një punëtori dy ditore, nga data 28-29 ShtatorLEXO MË SHUMË

FSDK mori pjesë në Konferencën Ndërkombëtare të Forumit Evropian të Siguruesve të Depozitave “EFDI”

Nga data 11.09.2017-13.09.2017, tre përfaqësues  nga Fondi për Sigurimin e Depozitave në Kosovë, Drejtoresha Znj. Violeta Arifi-Krasniqi, Anëtari i Bordit Zt, Bekim Berisha dhe Zyrtarja e Lartë Ligjore Znj. Shqipe Devaja morën pjesë në Asamblene Vjetore të Forumit Evropian të Siguruesve të Depozitave dhe Konferencën Ndërkombëtare të organizuar nga Forumi Evropian i Siguruesve të DepozitaveLEXO MË SHUMË

Agjencia e Sigurimit të Depozitave të Republikës së Shqipërisë dhe Fondi i Sigurimit të Depozitave në Republikën e Kosovës zhvillojnë më tej bashkëpunimin e tyre

Institucionet e sigurimit të depozitave të Republikës së Shqipërisë dhe Kosovës i japin një hov të ri marrëdhënieve dypalëshe në drejtim të stabilitetit financiar të depozituesve përkatës. Më datë 27 Korrik 2017 drejtuesit ekzekutiv të ASD-së, Z. Genci Mamani, dhe FSDK-së, Znj, Violeta Arifi-Krasniqi, nënshkruan në Prishtinë Memorandumin e ri të Mirëkuptimit. Në vijim tëLEXO MË SHUMË