FSDK mbajti konferencën për vetëdijesimin e publikut mbi Sistemin e Sigurimit të Depozitave në Kosovë

Në konferencën për media të mbajtur më 26 Korrik 2018, Fondi i Sigurimit të Depozitave në Kosovë prezantoi raportin vjetor për vitin 2017 mbi të arriturat kryesore për këtë vitin, dhe mbajt orë vetëdijesuese për ngritje e njohurive mbi përfitimin dhe kufizimet e Sistemit të Sigurimit të Depozitave. Pjesëmarrës për fjalë rasti në Konferencën përLEXO MË SHUMË

FSDK mbajti Punëtorinë e Tetë Rajonale për Vlerësimin e Pajtueshmërisë me Parimet Themelore për Sisteme Efektive të Sigurimit të Depozitave

FSDK ishte e priviligjuar të jetë nikoqire e Punëtorisë së Tetë Rajonale të IADI-it për Vlerësimin e Pajtueshmërisë me Parimet Themelore për Sisteme Efektive të Sigurimit të Depozitave, të mbajtur në Prishtinë, në Hotelin Swiss Diamond, nga data 4 deri më 6 maj 2015.  Në punëtori morrën pjesë pesëdhjetë pjesëmarrës, përfshirë anëtarë të IADI-it, përfaqësuesLEXO MË SHUMË

Stafi i FSDK përfundoi vizitë studimor dy ditore në Agjencin Shtetërore për Sigurimin e Depozitave dhe Zgjidhjen e Bankës në Zagreb, Kroaci (DAB)

Me datën 10-11 Mars 2015 Stafi i FSDK përfundoi vizitë studimore dy ditore në Zagreb si pjesë e programit zyrtar të organizuar nga Agjencia Shteterore për Sigurimin e Depozitave dhe Zgjidhjen e Bankës në Kroaci (DAB). Qëllimi kryesor i vizitës studimore ishte që të shkëmbejnë përvoja dhe të ndajnë praktikat më të mira në siguriminLEXO MË SHUMË