Članovi

U skladu sa Zakonom o Osiguranju Depozita, sve ovlašćene banke koje  uzimaju depozite od strane CBK-a mora da budu obavezni članovi sistema osiguranja depozita, izuzev inostranih filijala koje imaju osiguranje matične zemlje  veće od onog koje pruža FODK.

Sledeće banke koje rade na Kosovu (predstavljene po azbučnom  redu) su trenutno članovi FODK-a sa svojim osiguranim depozitima:

1. Banka Ekonomike, Sh.A.

2. Banka Kombëtare Tregtare, Sh.A.

3. Banka për Biznes, Sh.A.

4. NLB Banka, Sh.A.

5. ProCredit Bank Kosovo J.S.C.

6. Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C.

7. TEB Sh.A.

8. Turkiye Is Bankasi, filijala na Kosovu

9. T.C. Ziraat Bankasi A.Ş. filijala na Kosovu

Komercijalna Banka a.d. Beograd nije članica Fonda Osiguranja na Kosovu.

Svaka banka članica FODK-a će vidljivo prikazati sertifikat članstva, kao i logo nalepnicu FODK-a na ulaznim vratima svog sedišta, svih filijala i podfilijala.