Fond za osiguranje depozita na Kosovu je 30.04.2018. godine objavio Godišnji izveštaj za 2017. godinu

Fond za osiguranje depozita na Kosovu (FODK) dana 30.04.2018. godina objavio Godišnji izveštaj za 2017 godinu, koji je 26.04.2018. godine usvojen u Upravnom odboru i kojim se stavlja naglasak na detaljan petogodišnji učinak institucije u delu: Petogodišnji napredak!

Na početku Izveštaja o dostignućima najvećeg značaja koja imaju za cilj usklađivanje SOD-a na Kosovu sa međunarodnim standardima, posebno, u ispunjavanju preporuka proizašlih od procene usklađenosti sa Osnovnim principima IADI-a

Za 2017. godinu glavno dostignuće koje treba istaknuti je dogovaranje drugog Sporazuma o saradnji sa Agencijom za osiguranje depozita iz Albanije koji dalje razvija saradnju, ne samo u podizanju kapaciteta, već i u podržavanju u slučaju osiguranog događaja.

Nadamo se da je Godišnji izveštaj dovoljno informativan i da će poslužiti ne samo za upoznavanje sa našim aktivnostima i učinkom, nego će takođe predstavljati knjižicu sa uputstvima za učenje o konceptima sistema za osiguranje depozita na Kosovu.

Kako bi preuzeli celu verziju Godišnjeg izveštaja FODK-a za 2017. godinu, molimo vas kliknite na sledeći link:

http://www.fsdk.org/sr/dofk/godisnji-izvestaji