Predstavnici FODK-a prisustvovali su radionici EFDI D2I na temu „Jedinstveni pregled podataka o klijentu (SCV): pitanja, izazovi i rešenja za DGS” u organizaciji Evropskog foruma za osiguranje depozita (EFDI)

Predstavnici FODK-a su prisustvovali radionici EFDI D2I na temu „Jedinstveni pregled podataka o klijentu (SCV): pitanja, izazovi i rešenja za DGS“ u organizaciji De Nederlandsche banke (Holandija) i Šeme kompenzacije finansijskih usluga (UK) pod okriljem Evropskog foruma za osiguranje depozita (EFDI). Događaj je održan 13. aprila 2018. godine u De Bazel konferencijskom centru u Amsterdamu,Više

Upravna direktorka zastupala FODK na Međunarodnoj konferenciji regionalnog komiteta IADI-a i učestvovala u radionici stručnog obučavanja o Osnovnim principima i metodologiji

Upravna direktorka Fonda za osiguranje depozita na Kosovu, gđa Violeta Arifi- Krasniqi, učestvovala je na Međunarodnoj konferenciji na temu: „Rešenja i šeme garantovanja depozita u Evropi: Nedovršeni procesi i nesigurni rezultati“, koju je organizovao Evropski komitet regiona u okviru IADI-a dana 23. mart 2018. godine, gde su tretirane teme u tri panela, i to: 1. EvropskeViše

Upravna direktorka učestvovala na seminaru EBOR-a za liderstvo na temu: „Upravljanje dinamičkim organizacijama današnjice“

Upravna direktorka Fonda za osiguranje depozita na Kosovu, gđa Violeta Arifi- Krasniqi, učestvovala je na seminaru liderstva na temu „Upravljanje dinamičkim organizacijama sadašnjice“    koji je održan u Zajedničkom institutu u Beču. Seminar pod pokroviteljstvom Evropske banke za obnovu i razvoj „EBOR“ je program koji je dizajniran radi ispunjavanja zahteva država koje su u procesuViše

Visoka službenica za kompenzaciju učestvovala u programu obučavanja FDIC 101 koji je organizovan od strane FDIC, od 12-16. marta 2018. godine

Visoka službenica za kompenzaciju, gđa Lirika Ulaj, učestvovala je u programu obučavanja FDIC 101 koji je organizovan od strane FDIC – (Federal Deposit Insurance Corporation). FDIC 101 je 5. dnevni program koji odražava politike i procedure upravljanja koje su korišćene od strane FDIC radi podržavanja svojih mandata u osiguranju depozita, bankarskom nadzoru rezolucijama banaka. EkspertiViše

Fond za osiguranje depozita Kosova objavio je Strateški plan za period 2018-2022

Fond za osiguranje depozita Kosova (FODK) objavio je Strateški plan za period 2018-2022, koji je usvojio Upravni odbor 18. januara 2018. godine, a koji će obezbediti institucionalni razvoj u skladu sa Evropskom direktivom o garanciji depozita i osnovnim principima IADI-a. Strateški plan obuhvata petogodišnji period planiranja, 2018-2022, sa vizijom da ispuni međunarodne standarde u osiguranjuViše

FODK je na zajedničkoj radionici razmotrio „Standardnu operativnu proceduru o procesu kompenzacije“

Osoblje FODK-a je održalo zajedničku radionicu sa ciljem razmatranja „Standardne operativne procedure o procesu kompenzacije“ odnosno pripremne faze. Na radionici održanoj od 12 – 15. februara 2018. godine u Tirani, adresirane su preporuke i naučene lekcije „lessons learned“ od simulacije „osiguranog dešavanja“ završene 28 & 29. septembra 2017. godine između osoblja FODK-a i AOD-a izViše

Upravna direktorka je predstavila FODK na sastancima Izvršnog Saveta IADI-a i na organizovanoj konferenciji od strane Instituta za finansijsku stabilnost

Upravna direktorka, gđa Violeta Arifi Krasniqi, u svojstvu članice, predstavila je FODK na sastancima Odbora i na 54. sastanku Izvršnog Saveta IADI-a (Međunarodno udruženje osiguravača depozita) gde je između ostalog usvojen Etički kodeks i predstavljena inicijativa za osnivanje radne grupe za istraživanje opcija za izvore finansiranja. Dana 31. januara i 2. februara, gđa Arifi KrasniqiViše

Limit osiguranja depozita se od 1. januara 2018. godine povećava na €5,000

Fond za Osiguranje Depozita na Kosovu (FODK) najavljuje da je limit osiguranja depozita od 1. januara 2018. godine povećan sa €4,000 na €5,000, u skladu sa Članom 3. stav 1 Zakona br. 04/L-133 o osiguranju depozita. Sve banke članice FODK-a su dobile uverenja o članstvu i informativne listić koje sadrže ažurirane informacije o novom limituViše

Predstavnici FODK-a učestvovali su na jednodnevnoj radionici o Sistemima osiguranja depozita, organizovana od Svetske banke: Savetodavni centar za finansijski sektor (FINSAC)

Predstavnici FODK-a učestvovali su na jednodnevnoj radionici o Sistemima osiguranja depozita: Rešavanje izazova u finansiranju, investicijama, doprinosima zasnivani na rizik i stres testu. Seminar je organizovan od Svetske banke – Savetodavni centar za finansijski sektor u Beču (FinSAC). Na radionici održanoj 30. novembra 2017, u kancelariji FinSAC-a u Beču, učestvovali su upravna direktorka, gđa VioletaViše

FODK učestvuje na Međunarodnoj konferenciji “Pristup finansijama, bankarstvu i bankarskim sektorima u centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Evropi”

Dana 14.11.2017. Godine, generalni direktor FODK-a gđa. Violeta Arifi-Krasniki učestvovaće na Međunarodnoj konferenciji “Pristup finansijama, bankarstvu i bankarskim sektorima u centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Evropi”, u suorganizaciji Centralne banke Republike Kosovo, Nacionalne banke Austrije i Investicione banke evropski. Svrha organizovanja ove konferencije je adresiranje važnih pitanja o aktivnostima bankarskog sektora u regionu Centralne i JugoistočneViše