Predstavnici FODK-a učestvovali su na godišnjoj Generalnoj skupštini EFDI-a, ICS konferenciji i godišnjoj međunarodnoj konferenciji – od 12. do 14. septembra 2018. godine – u Beču/Austrija

Predstavnici FODK-a, generalni direktor gđa. Violeta Arifi-Krasniqi i viši finansijski službenik gdin Vllaznim Bytyqi prisustvovali su sastancima Odbora EFDI-a 2018, godišnjoj generalnoj skupštini i međunarodnoj konferenciji u Beču od 12. do 14. septembra 2018. godine. Trodnevni događaj je organizovao Evropski forum za osiguranje depozita (EFDI), dok je domaćin bio austrijski DGS  „Einlagensicherung der Banken &Više

FODK održala konferenciju o podizanju svesti javnosti o Sistemu osiguranja depozita na Kosovu

Na konferenciji za medije održanoj dana 26. jul 2018. godine, Fond osiguranja depozita na Kosovu je predstavio godišnji izveštaj za 2017. godinu o glavnim dostignućima za ovu godinu, i održao je čas podizanja svesti za sticanje znanja o koristima i ograničenjima Sistema osiguranja depozita. Cilj održanja časa za podizanje svesti bio je podizanje znanja oViše

Fond za osiguranje depozita na Kosovu je 30.04.2018. godine objavio Godišnji izveštaj za 2017. godinu

Fond za osiguranje depozita na Kosovu (FODK) dana 30.04.2018. godina objavio Godišnji izveštaj za 2017 godinu, koji je 26.04.2018. godine usvojen u Upravnom odboru i kojim se stavlja naglasak na detaljan petogodišnji učinak institucije u delu: Petogodišnji napredak! Na početku Izveštaja o dostignućima najvećeg značaja koja imaju za cilj usklađivanje SOD-a na Kosovu sa međunarodnimViše

Izvršna direktorka je u radionici za novinare predstavila relevantne informacije za javnost o Sistemu osiguranja depozita

Izvršna direktorka, gđa Violeta Arifi-Krasniqi, je u svojstvu govornika učestvovala u radionici sa novinarima koju je organizovala Udruženje banaka Kosova dana 22.06.2018. godine. Gđa Arifi- Krasniqi je pred novinarima, u I-om panelu, koji je tretirao temu Finansijskih vesti, predstavila relevantne informacije za javnost o Sistemu osiguranja depozita. Predstavljene su sledeće glavne informacije: 1. Principi dizajnaViše

Upravna direktorka zastupala FODK na sastancima Izvršnog veća i konferenciji IADI

Upravna direktorka, gđa. Violeta Arifi Krasniqi u svojstvu člana, zastupala je FODK na 55. sastanku Izvršnog veća IADI (Međunarodna asocijacija osiguravača depozita), gde između ostalog, Veće je izabralo zamenika predsedavajućeg,  g. Giuseppe Boccuzzi, koji je takođe predsjedavajući Evropskog regionalnog komiteta. Izvršno veće je razgovaralo o različitim opcijama finansiranja Asocijacije kao i saslušalo prezentaciju savetnice IADIViše

Predstavnici FODK-a prisustvovali su radionici EFDI D2I na temu „Jedinstveni pregled podataka o klijentu (SCV): pitanja, izazovi i rešenja za DGS” u organizaciji Evropskog foruma za osiguranje depozita (EFDI)

Predstavnici FODK-a su prisustvovali radionici EFDI D2I na temu „Jedinstveni pregled podataka o klijentu (SCV): pitanja, izazovi i rešenja za DGS“ u organizaciji De Nederlandsche banke (Holandija) i Šeme kompenzacije finansijskih usluga (UK) pod okriljem Evropskog foruma za osiguranje depozita (EFDI). Događaj je održan 13. aprila 2018. godine u De Bazel konferencijskom centru u Amsterdamu,Više

Upravna direktorka zastupala FODK na Međunarodnoj konferenciji regionalnog komiteta IADI-a i učestvovala u radionici stručnog obučavanja o Osnovnim principima i metodologiji

Upravna direktorka Fonda za osiguranje depozita na Kosovu, gđa Violeta Arifi- Krasniqi, učestvovala je na Međunarodnoj konferenciji na temu: „Rešenja i šeme garantovanja depozita u Evropi: Nedovršeni procesi i nesigurni rezultati“, koju je organizovao Evropski komitet regiona u okviru IADI-a dana 23. mart 2018. godine, gde su tretirane teme u tri panela, i to: 1. EvropskeViše

Upravna direktorka učestvovala na seminaru EBOR-a za liderstvo na temu: „Upravljanje dinamičkim organizacijama današnjice“

Upravna direktorka Fonda za osiguranje depozita na Kosovu, gđa Violeta Arifi- Krasniqi, učestvovala je na seminaru liderstva na temu „Upravljanje dinamičkim organizacijama sadašnjice“    koji je održan u Zajedničkom institutu u Beču. Seminar pod pokroviteljstvom Evropske banke za obnovu i razvoj „EBOR“ je program koji je dizajniran radi ispunjavanja zahteva država koje su u procesuViše

Visoka službenica za kompenzaciju učestvovala u programu obučavanja FDIC 101 koji je organizovan od strane FDIC, od 12-16. marta 2018. godine

Visoka službenica za kompenzaciju, gđa Lirika Ulaj, učestvovala je u programu obučavanja FDIC 101 koji je organizovan od strane FDIC – (Federal Deposit Insurance Corporation). FDIC 101 je 5. dnevni program koji odražava politike i procedure upravljanja koje su korišćene od strane FDIC radi podržavanja svojih mandata u osiguranju depozita, bankarskom nadzoru rezolucijama banaka. EkspertiViše

Fond za osiguranje depozita Kosova objavio je Strateški plan za period 2018-2022

Fond za osiguranje depozita Kosova (FODK) objavio je Strateški plan za period 2018-2022, koji je usvojio Upravni odbor 18. januara 2018. godine, a koji će obezbediti institucionalni razvoj u skladu sa Evropskom direktivom o garanciji depozita i osnovnim principima IADI-a. Strateški plan obuhvata petogodišnji period planiranja, 2018-2022, sa vizijom da ispuni međunarodne standarde u osiguranjuViše