Predstavnici FODK-a učestvovali su na godišnjem generalnom sastanku i godišnjoj konferenciji IADI-a

Predstavnici FODK-a: član Upravnog odbora FODK-a g. Bekim Berisha, upravna direktorka gđa Violeta Arifi-Krasniqi i pravna službenica gđa Shqipe Devaja, učestvovali su na godišnjem generalnom sastanku i godišnjoj konferenciji IADI-a održanoj dana 18. i 19. oktobra 2018. godine. IADI predstavlja Međunarodno udruženje osiguravača depozita sa sedištem u Bazelu, Švajcarska. Drugog dana godišnje konferencije IADI-a, radionica:Više

Učešće na zajedničkoj simulaciji koju je organizovala Agencija za osiguranje depozita Albanije (AOD)

Na poziv Agencije za osiguranje depozita Albanije (AOD), 26. i 27. septembra 2018. godine, osoblje FODK-a učestvovalo je na zajedničkoj simulaciji koju je organizovala AOD u Tirani. Učešće u zajedničkoj simulaciji je imalo za cilj razmenu iskustava i izgradnju organizacionih kapaciteta za realizaciju procesa kompenzacije, kao i uzajamnu podršku u slučaju događaja osiguranja. Zajednička simulacijaViše

Na radionici održanoj u Tirani, FODK je razmotrio napredak i odlučio o planiranju za 2019. godinu

FODK je razmotrio napredak u ispunjavanju aktivnosti do 30. 09. 2018. u skladu sa odobrenim poslovnim planom i odredio je rokove i zadatke kako bi osigurao ispunjavanje planiranih aktivnosti do 31. 12. 2018. Na drugoj sesiji radionice, pod vođstvom svake funkcije FODK-a, određene su aktivnosti za 2019. godinu u skladu sa Strateškim planom 2018-2022. VisiViše

Predstavnici FODK-a učestvovali su na godišnjoj Generalnoj skupštini EFDI-a, ICS konferenciji i godišnjoj međunarodnoj konferenciji – od 12. do 14. septembra 2018. godine – u Beču/Austrija

Predstavnici FODK-a, generalni direktor gđa. Violeta Arifi-Krasniqi i viši finansijski službenik gdin Vllaznim Bytyqi prisustvovali su sastancima Odbora EFDI-a 2018, godišnjoj generalnoj skupštini i međunarodnoj konferenciji u Beču od 12. do 14. septembra 2018. godine. Trodnevni događaj je organizovao Evropski forum za osiguranje depozita (EFDI), dok je domaćin bio austrijski DGS  „Einlagensicherung der Banken &Više

FODK održala konferenciju o podizanju svesti javnosti o Sistemu osiguranja depozita na Kosovu

Na konferenciji za medije održanoj dana 26. jul 2018. godine, Fond osiguranja depozita na Kosovu je predstavio godišnji izveštaj za 2017. godinu o glavnim dostignućima za ovu godinu, i održao je čas podizanja svesti za sticanje znanja o koristima i ograničenjima Sistema osiguranja depozita. Cilj održanja časa za podizanje svesti bio je podizanje znanja oViše

Fond za osiguranje depozita na Kosovu je 30.04.2018. godine objavio Godišnji izveštaj za 2017. godinu

Fond za osiguranje depozita na Kosovu (FODK) dana 30.04.2018. godina objavio Godišnji izveštaj za 2017 godinu, koji je 26.04.2018. godine usvojen u Upravnom odboru i kojim se stavlja naglasak na detaljan petogodišnji učinak institucije u delu: Petogodišnji napredak! Na početku Izveštaja o dostignućima najvećeg značaja koja imaju za cilj usklađivanje SOD-a na Kosovu sa međunarodnimViše

Izvršna direktorka je u radionici za novinare predstavila relevantne informacije za javnost o Sistemu osiguranja depozita

Izvršna direktorka, gđa Violeta Arifi-Krasniqi, je u svojstvu govornika učestvovala u radionici sa novinarima koju je organizovala Udruženje banaka Kosova dana 22.06.2018. godine. Gđa Arifi- Krasniqi je pred novinarima, u I-om panelu, koji je tretirao temu Finansijskih vesti, predstavila relevantne informacije za javnost o Sistemu osiguranja depozita. Predstavljene su sledeće glavne informacije: 1. Principi dizajnaViše

Upravna direktorka zastupala FODK na sastancima Izvršnog veća i konferenciji IADI

Upravna direktorka, gđa. Violeta Arifi Krasniqi u svojstvu člana, zastupala je FODK na 55. sastanku Izvršnog veća IADI (Međunarodna asocijacija osiguravača depozita), gde između ostalog, Veće je izabralo zamenika predsedavajućeg,  g. Giuseppe Boccuzzi, koji je takođe predsjedavajući Evropskog regionalnog komiteta. Izvršno veće je razgovaralo o različitim opcijama finansiranja Asocijacije kao i saslušalo prezentaciju savetnice IADIViše

Predstavnici FODK-a prisustvovali su radionici EFDI D2I na temu „Jedinstveni pregled podataka o klijentu (SCV): pitanja, izazovi i rešenja za DGS” u organizaciji Evropskog foruma za osiguranje depozita (EFDI)

Predstavnici FODK-a su prisustvovali radionici EFDI D2I na temu „Jedinstveni pregled podataka o klijentu (SCV): pitanja, izazovi i rešenja za DGS“ u organizaciji De Nederlandsche banke (Holandija) i Šeme kompenzacije finansijskih usluga (UK) pod okriljem Evropskog foruma za osiguranje depozita (EFDI). Događaj je održan 13. aprila 2018. godine u De Bazel konferencijskom centru u Amsterdamu,Više

Upravna direktorka zastupala FODK na Međunarodnoj konferenciji regionalnog komiteta IADI-a i učestvovala u radionici stručnog obučavanja o Osnovnim principima i metodologiji

Upravna direktorka Fonda za osiguranje depozita na Kosovu, gđa Violeta Arifi- Krasniqi, učestvovala je na Međunarodnoj konferenciji na temu: „Rešenja i šeme garantovanja depozita u Evropi: Nedovršeni procesi i nesigurni rezultati“, koju je organizovao Evropski komitet regiona u okviru IADI-a dana 23. mart 2018. godine, gde su tretirane teme u tri panela, i to: 1. EvropskeViše