Upravna direktorka je predstavila FODK na sastancima Izvršnog Saveta IADI-a i na organizovanoj konferenciji od strane Instituta za finansijsku stabilnost

Upravna direktorka, gđa Violeta Arifi Krasniqi, u svojstvu članice, predstavila je FODK na sastancima Odbora i na 54. sastanku Izvršnog Saveta IADI-a (Međunarodno udruženje osiguravača depozita) gde je između ostalog usvojen Etički kodeks i predstavljena inicijativa za osnivanje radne grupe za istraživanje opcija za izvore finansiranja. Dana 31. januara i 2. februara, gđa Arifi KrasniqiViše

Limit osiguranja depozita se od 1. januara 2018. godine povećava na €5,000

Fond za Osiguranje Depozita na Kosovu (FODK) najavljuje da je limit osiguranja depozita od 1. januara 2018. godine povećan sa €4,000 na €5,000, u skladu sa Članom 3. stav 1 Zakona br. 04/L-133 o osiguranju depozita. Sve banke članice FODK-a su dobile uverenja o članstvu i informativne listić koje sadrže ažurirane informacije o novom limituViše

Predstavnici FODK-a učestvovali su na jednodnevnoj radionici o Sistemima osiguranja depozita, organizovana od Svetske banke: Savetodavni centar za finansijski sektor (FINSAC)

Predstavnici FODK-a učestvovali su na jednodnevnoj radionici o Sistemima osiguranja depozita: Rešavanje izazova u finansiranju, investicijama, doprinosima zasnivani na rizik i stres testu. Seminar je organizovan od Svetske banke – Savetodavni centar za finansijski sektor u Beču (FinSAC). Na radionici održanoj 30. novembra 2017, u kancelariji FinSAC-a u Beču, učestvovali su upravna direktorka, gđa VioletaViše

FODK učestvuje na Međunarodnoj konferenciji “Pristup finansijama, bankarstvu i bankarskim sektorima u centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Evropi”

Dana 14.11.2017. Godine, generalni direktor FODK-a gđa. Violeta Arifi-Krasniki učestvovaće na Međunarodnoj konferenciji “Pristup finansijama, bankarstvu i bankarskim sektorima u centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Evropi”, u suorganizaciji Centralne banke Republike Kosovo, Nacionalne banke Austrije i Investicione banke evropski. Svrha organizovanja ove konferencije je adresiranje važnih pitanja o aktivnostima bankarskog sektora u regionu Centralne i JugoistočneViše

FODK imao predstavnike na godišnjem sastanku IADI i učestvovao na Međunarodnoj konferenciji

FODK su zastupala upravna direktorka FODK-a, Violeta Arifi-Krasniqi, i službenik, g. Besmir Kuqi, na godišnjem sastanku Saveta IADI-a, Međunarodnog udruženja osiguravača depozita. Na sastanku Odbora za istraživanja i uputstva, između ostalog, odobreno je za konsultacije istraživanje o ciljanom iznosu  fonda za osiguranje depozita, a na kojem je FODK učestvovao u radnoj grupi i dao doprinosViše

FODK učestvovao na tehničkoj simulaciji za proces obračuna premija, koji je organizovala Agencija za osiguranje depozita Republike Albanije

Tekom Sporazuma o razumevanju sklopljenog u julu 2017, Agencija za osiguranje depozita Albanije je dočekala delegaciju Fonda za osiguranje depozita na Kosovu, pri čemu im je omogućeno učešće na zajedničkoj tehničkoj simulaciji na temu „Tehnička simulacija za proces obračuna premija“, koja je održana u Tirani 5. oktobra 2017. I deo tehničke simulacije je obuhvatio demonstracijuViše

FODK postavio temelje petogodišnje strategije za institucionalni razvoj za period 2018-2022

Na zajedničkoj radionici kojom je upravljala upravna direktorka Violeta Arifi-Krasniqi i uz učešće svih zaposlenih, određen je smer strateškog razvoja FODK-a za sledećih pet godina, 2018-2022. Radionica je održana u Tirani od 2. do 4. oktobra 2017. na kojoj su određena četiri strateška cilja, a koji osim ispunjenja institucionalnih razvojnih zahteva, su takođe u skladuViše

FODK domaćin vežbe simulacije procesa nadoknade sa Agencijom za osiguranje depozita Republike Albanije

Tekom Sporazuma o razumevanje koji je sklopljen u julu 2017, Fond za osiguranje depozita Republike Kosovo, je dočekao delegaciju Agencije za osiguranje depozita Republike Albanije na vežbi simuliranja procesa nadoknade, koja je održana u Prištini, na dvodnevnoj radionici 28-29 septembra 2017. na temu „Simulacija procesa nadoknade: Pripremna etapa i nadoknada“. Prema unapred pripremljenom i dogovorenomViše

FODK učestvovao na Međunarodnoj konferenciji Foruma evropskih osiguravača depozita „EFDI“

Između 11. 09.2017 – 13.09.2017, tri predstavnika Fonda za osiguranje depozita na Kosovu, direktorka, gđa. Violeta Arifi-Krasniqi, član Odbora, g. Bekim Berisha, i viša pravna službenica, gđa Shqipe Devaja, su učestvovali na Godišnjoj skupštini Foruma evropskih osiguravača depozita i Međunarodnoj konferenciji koju je organizovao Forum evropskih osiguravača depozita, „EFDI“, a domaćin događaja je bila AgencijaViše

Agencija za osiguranje depozita Republike Albanije i Fond za osiguranje depozita u Republici Kosovo unapređuju saradnju

Institucije za osiguranje depozita Republike Albanije i Kosova daju nov podsticaj bilateralnim odnosima u smeru finansijske stabilnosti odgovarajućih deponenata. Izvršni direktori AOD-a, g. Genci Mamani, i FODK-a, gđa Violeta Arifi-Krasniqi, su 27. jula 2017, u Prištini, potpisali nov Sporazum o razumevanju. U nizu neprekidnih sastanaka i konsultacija, u cilju povećanja profesionalnog nivoa i kapaciteta osiguranjaViše