FODK imao predstavnike na godišnjem sastanku IADI i učestvovao na Međunarodnoj konferenciji

FODK su zastupala upravna direktorka FODK-a, Violeta Arifi-Krasniqi, i službenik, g. Besmir Kuqi, na godišnjem sastanku Saveta IADI-a, Međunarodnog udruženja osiguravača depozita. Na sastanku Odbora za istraživanja i uputstva, između ostalog, odobreno je za konsultacije istraživanje o ciljanom iznosu  fonda za osiguranje depozita, a na kojem je FODK učestvovao u radnoj grupi i dao doprinosViše

FODK učestvovao na tehničkoj simulaciji za proces obračuna premija, koji je organizovala Agencija za osiguranje depozita Republike Albanije

Tekom Sporazuma o razumevanju sklopljenog u julu 2017, Agencija za osiguranje depozita Albanije je dočekala delegaciju Fonda za osiguranje depozita na Kosovu, pri čemu im je omogućeno učešće na zajedničkoj tehničkoj simulaciji na temu „Tehnička simulacija za proces obračuna premija“, koja je održana u Tirani 5. oktobra 2017. I deo tehničke simulacije je obuhvatio demonstracijuViše

FODK postavio temelje petogodišnje strategije za institucionalni razvoj za period 2018-2022

Na zajedničkoj radionici kojom je upravljala upravna direktorka Violeta Arifi-Krasniqi i uz učešće svih zaposlenih, određen je smer strateškog razvoja FODK-a za sledećih pet godina, 2018-2022. Radionica je održana u Tirani od 2. do 4. oktobra 2017. na kojoj su određena četiri strateška cilja, a koji osim ispunjenja institucionalnih razvojnih zahteva, su takođe u skladuViše

FODK domaćin vežbe simulacije procesa nadoknade sa Agencijom za osiguranje depozita Republike Albanije

Tekom Sporazuma o razumevanje koji je sklopljen u julu 2017, Fond za osiguranje depozita Republike Kosovo, je dočekao delegaciju Agencije za osiguranje depozita Republike Albanije na vežbi simuliranja procesa nadoknade, koja je održana u Prištini, na dvodnevnoj radionici 28-29 septembra 2017. na temu „Simulacija procesa nadoknade: Pripremna etapa i nadoknada“. Prema unapred pripremljenom i dogovorenomViše

FODK učestvovao na Međunarodnoj konferenciji Foruma evropskih osiguravača depozita „EFDI“

Između 11. 09.2017 – 13.09.2017, tri predstavnika Fonda za osiguranje depozita na Kosovu, direktorka, gđa. Violeta Arifi-Krasniqi, član Odbora, g. Bekim Berisha, i viša pravna službenica, gđa Shqipe Devaja, su učestvovali na Godišnjoj skupštini Foruma evropskih osiguravača depozita i Međunarodnoj konferenciji koju je organizovao Forum evropskih osiguravača depozita, „EFDI“, a domaćin događaja je bila AgencijaViše

Agencija za osiguranje depozita Republike Albanije i Fond za osiguranje depozita u Republici Kosovo unapređuju saradnju

Institucije za osiguranje depozita Republike Albanije i Kosova daju nov podsticaj bilateralnim odnosima u smeru finansijske stabilnosti odgovarajućih deponenata. Izvršni direktori AOD-a, g. Genci Mamani, i FODK-a, gđa Violeta Arifi-Krasniqi, su 27. jula 2017, u Prištini, potpisali nov Sporazum o razumevanju. U nizu neprekidnih sastanaka i konsultacija, u cilju povećanja profesionalnog nivoa i kapaciteta osiguranjaViše

Fond za osiguranje depozita na Kosovu se predstavlja u listu IBANK, koji se distribuira zajedno sa listom ZËRI

            Da pročitate sva detaljna pitanja ispod kliknite pdf:  

Agencija za osiguranje depozita Republike Albanije i Fond za osiguranje depozita u Republici Kosovo unapređuju saradnju

Institucije za osiguranje depozita Republike Albanije i Kosova daju nov podsticaj bilateralnim odnosima u smeru finansijske stabilnosti odgovarajućih deponenata. Izvršni direktori AOD-a, g. Genci Mamani, i FODK-a, gđa Violeta Arifi-Krasniqi, su 27. jula 2017, u Prištini, potpisali nov Sporazum o razumevanju. U nizu neprekidnih sastanaka i konsultacija, u cilju povećanja profesionalnog nivoa i kapaciteta osiguranjaViše

DIFK je najnoviji i 58. član EFDI

    DIFK je postao najnoviji i 58. član Evropskom foruma osiguranja depozita – EFDI. Zvanično saopštenje objavio je 4. jula 2017. godine predsedavajući EFDI g. Tijeri Diso (Thierry Dissaux) iz Fonda za rešavanje i osiguranje depozita (Fonds de Garantie des Dépôts et Résolution), iz Francuske. Odbor EFDI je zvanično primio aplikaciju za članstvo uViše

Viša službenica za obeštećenje učestvovala na radionici koju je organizovao Evropski forum osiguravača depozita

Viša službenica za obeštećenje, gđa Lirika Ulaj, učestvovala je na jednodnevnoj radionici koju je organizovao Evropski forum osiguravača depozita – EFDI, banka De Nederlandsche i Shema za obeštećenje nemačkih privatnih banaka, pod naslovom „Obeštećenje pod režimom direktiva sheme osiguranja depozita“, 14. juna 2017. u Berlinu. Na ovoj radionici su predstavljene mnogobrojne prezentacije raznih shema zaViše