Fond osiguranje depozita na Kosovu - Osigurava vaše depozite do limita osiguranja u svaku banku.

Back to top

€759 miliona

osigurani depoziti

98.7%

osigurani deponenti

9

banke članice