Izvršna direktorka je u radionici za novinare predstavila relevantne informacije za javnost o Sistemu osiguranja depozita

Izvršna direktorka, gđa Violeta Arifi-Krasniqi, je u svojstvu govornika učestvovala u radionici sa novinarima koju je organizovala Udruženje banaka Kosova dana 22.06.2018. godine. Gđa Arifi- Krasniqi je pred novinarima, u I-om panelu, koji je tretirao temu Finansijskih vesti, predstavila relevantne informacije za javnost o Sistemu osiguranja depozita.

Predstavljene su sledeće glavne informacije: 1. Principi dizajna sistema osiguranja depozita na Kosovu, 2. međunarodni vodiči: Evropska Direktiva za garantovanje Depozita i osnovnih principa IADI-a, 3. Mandati FODK-a, 4. Glavni pokazatelji osiguranja depozita, i 5. Aktivnost sa bankama za podizanje svesti javnosti.

Događaj je održan u centru za obučavanje ProCredit Bank u Prevalcu.