Članovi

U skladu sa Zakonom o Osiguranju Depozita, sve banke koje imaju dozvolu da uzimaju depozite od CBK-a, moraju da budu obavezni članovi  sistema osiguranje depozita, izuzev inostranih filijala koje imaju osiguranje matične države veće od osiguranja FODK-a.

Sledeće banke koje posluju na Kosovu (predstavljene su po abecednom redu) su trenutno članovi FODK-a sa svojim osigurani depozitima:

1. Banka Ekonomike, Sh.A.

2. Banka Kombëtare Tregtare, Sh.A.

3. Banka për Biznes, Sh.A.

4. NLB Banka, Sh.A.

5. ProCredit Bank Kosovo J.S.C.

6. Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C.

7. TEB Sh.A.

8. Turkiye Is Bankasi, filijala na Kosovu

9. T.C. Ziraat Bankasi A.Ş. filijala na Kosovu

Komercijalna Banka a.d. Beograd  nije član Fonda Osiguranja Depozita na Kosovu.

Svaka banka članica FODK-a će vidljivo prikazati sertifikat članstva, kao i logo nalepnicu FODK-a na ulaznim vratima svoje glavne kancelarije, svih filijala i podfilijala.