Upravna direktorka zastupala FODK na Međunarodnoj konferenciji regionalnog komiteta IADI-a i učestvovala u radionici stručnog obučavanja o Osnovnim principima i metodologiji

Upravna direktorka Fonda za osiguranje depozita na Kosovu, gđa Violeta Arifi- Krasniqi, učestvovala je na Međunarodnoj konferenciji na temu: „Rešenja i šeme garantovanja depozita u Evropi: Nedovršeni procesi i nesigurni rezultati“, koju je organizovao Evropski komitet regiona u okviru IADI-a dana 23. mart 2018. godine, gde su tretirane teme u tri panela, i to: 1. Evropske banke između prošlih i sadašnjih rizika; 2. Kako rešavati banke? I 3. EDIS – manjkav stub ili stub koji treba propustiti?

Pored toga, Upravna direktorka gđa Arifi- Krasniqi, koja je izabrana od strane Komiteta IADI-a, je učestvovala u radionici za stručno obučavanje IADI-a o sprovođenju Osnovnih principa IADI-a i metodologije za procenjivanje usklađenosti. Dvodnevna radionica, 26-27. marta 2018. godine, tretirala je tri glavna modula: Rezime osnovnih principa IADI-a, esencijalni kriterijumi i sistem procene zasnovan na Priručniku IADI-a za procenjivanje usklađenosti; 2. Studije slučajeva za procenjivanje usklađenosti i 3. Posebni slučajevi sprovođenja osnovnih principa.

Događaj je održan u Napulju u Italiji, čiji je domaćin bio Bankarski fond depozita Italije koji je ujedno i predsedavao Evropskim komitetom regiona u okviru IADI-a.