Fond za osiguranje depozita na Kosovu

Fond za osiguranje depozita na Kosovu (FODK) je nezavisna institucija koja je osnovana u maju 2011. godine na osnovu Zakona o osnivanju sistema osiguranja depozita za finansijske institucije na Kosovu (Zakon br.03/L-216) sa ciljem zaštite malih deponenata od gubitaka u slučaju oduzimanja licence i zatvaranja banke, kao i podrške Centralne banke Republike Kosovo u ispunjenju njenog cilja za brže, zdravije funkcionisanje platežne sposobnosti i efikasnost održivog sistema zasnovanog na finansijskom tržištu.

Najnovije vesti